HAC ONC

Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine

Za potrebe Hrvatskih autocesta – održavanja i naplate cestarine, izradili smo informativnu interaktivnu mapu na kojoj se mogu pronaći i saznati više informacija o svim odmorištima i drugim objektima na autocestama poput čvorišta, tunela, mostova i nadvožnjaka, kao i o brojnim turističkim destinacijama te vidjeti sve postavljene kamere.

Zainteresirani korisnici mogu vidjeti i cjenike te izračunati cestarinu za put između svoga polazišta i odredišta.

Pored izrade mape, napravili smo i redizajn korporativnih web stranica.

Web stranica
hac-onc7
hac-onc5
hac-onc6
hac-onc3