Jadranka

Jadranka d.d. s Malog Lošinja jedna je od najvećih i najuspješnijih hrvatskih turističkih tvrtki koja svojim velikim ulaganjima postupno mijenja imidž cijelog otoka koji postaje vrhunska turistička destinacija.

Prospekt je izradio krovne web stranice čitavog koncerna.

Web stranica
jadr1
jad2