Pick you

Make better decisions

PickYou je aplikacija za skupljanje informacija osnovanih na izboru korisnika. Korisniku su predstavljene dvije slike između kojih korisik bira onu koja mu se najviše sviđa.

Dizajnirali smo logo i sav promotivni materijal. Također smo dizajnirali grafičko sučelje ikone, i izgled aplikacije.

Web stranica
PickYou-02
PickYou-03
PickYou-04