USLUGE

Web stranice & aplikacije

Za vas gradimo snažnu prisutnost na internetu. Prateći trendove u dizajnu i tehnologiji, razvijamo web rješenja koja su vizualno atraktivna i jednostavna za korištenje.

Usluge
Izrada koncepata i tekstova / dizajn i programiranje web stranica / internet trgovina / responsive design / vlastiti CMS / SEO / Android i iOS aplikacije / online oglašavanje / zakup domene, hosting i održavanje

Web stranice & aplikacije

Grafički dizajn i vizualni identiteti

Stvaramo jedinstvena vizualna rješenja za vašu tvrtku te njene proizvode ili usluge. Dobro i kreativno brendiranje osigurava isticanje na tržištu i lakše prenošenje poruke ciljanoj publici.

Usluge
Definiranje imena /  dizajn znaka i logotipa / dizajn dodatnih grafičkih elementata / aplikacije vizualnog identiteta / izrada knjige grafičkih standarda / rebranding

Grafički dizajn i vizualni identiteti

Oglašavanje

Kako bi osigurali sve elemente za uspješnu promociju, pružamo vam sve potrebne usluge – od razvoja ideje i koncepta, grafičkog dizajniranja, fotografiranja, zakupa medija, do same produkcije materijala.

Usluge
Copywriting / dizajn oglasa, plakata, letaka, brošura… / dizajn i prijelom brošura, kataloga i publikacija / dizajn/programiranje web bannera, newslettera / analiza, planiranje i zakup medija

Oglašavanje

Odnosi s javnostima (PR)

Analiza stanja, postavljanje  ciljeva,  definiranje ciljnih javnosti i načina komuniciranja s njima samo su dio dugoročnog, sistematičnog i isplativog ulaganja tvrtke u odnose sa svim javnostima s kojima nužno komuniciraju.

Usluge
Strateško savjetovanje  / izrada komunikacijskih strategija / implementacija komunikacijskih strategija / event management / odnosi s medijima  / odnosi s internom javnosti

Odnosi s javnostima (PR)