Mrežni portal za podršku stručnom usavršavanju nastavnika strukovnih predmeta

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Naša suradnja s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) započela je na projektu „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta” izradom web portala. Sukladno analizi potreba ciljanih skupina korisnika, izrađen je mrežni portal s (između ostalog) detaljno razrađenim katalogom edukacija, repozitorijem materijala i kalendarom događanja.

Suradnja je nastavljena hitnom izradom portala na kojem su svim strukovnim nastavnicima ponuđeni potrebni materijali za provođenje virtualne nastave, a objavljeno je gotovo 2.000 digitalnih materijala.

ASOO

ASOO

Imate poslovnu ideju?

JAVITE NAM SE