CroEcho

Dizajn i izrada web stranice

CroEcho2021 je trodnevni virtualni kongres usmjeren na sadržaje od najvećeg interesa za kardiologe i buduće kardiologe, koji su posvećeni dijagnosticiranju i kliničkom odlučivanju u kardiologiji.

Za CroEcho konferenciju 2021. godine dizajnirali smo i izradili potpuno novu web stranicu (na hrvatskom i engleskom jeziku), koja, između ostalog, sadrži: potpuni program, podatke o organizatorima, predavačima i kongresu, detaljne upute za prijavu sažetaka i same sažetke, sekciju za newslettere, jednostavnu registracijsku formu te online sponzorski sajam, koji uključuje individualne online sponzorske sobe za Platinum, Gold i Silver sponzore. U sponzorskim sobama, sponzori su predstavili sve od letaka, videa, roll-up ova, sažetaka lijekova te još mnogo više, a cijelu web stranicu prilagodili smo i za tablete i mobilne ekrane.

CroEchoCroEchoCroEchoCroEchoCroEcho

Imate poslovnu ideju?

JAVITE NAM SE