Award

ENVIO

CILJ PROJEKTA

Envio platforma omogućuje korisnicima digitalno povezivanje, nadzor i upravljanje svim uređajima i sustavima zgrada.

Rješenje optimizira upravljanje zgradom i prati parametre za grijanje, ventilaciju, rasvjetu i opremu. Korisnicima pomaže u praćenju potrošnje električne energije, plina, vode, topline i više.

„Složenost platforme je zahtijevala našu posebnu pozornost kako bismo je posvetili dizajnu prilagođenom korisniku koji može izvršavati sve potrebne funkcije.

DIZAJN RUTERA - 3D RENDER

Zamislili smo izgled usmjerivača koji osigurava brzu i šifriranu komunikaciju između senzora, web poslužitelja i kontrolera.


DASHBOARD UX/UI

Kreirali smo interaktivnu platformu prilagođenu korisniku za optimizaciju upravljanja zgradom i parametara za HVAC-R, rasvjetu i opremu sa svim svojim kontrolerima.


Grafički dizajn

U marketinške svrhe izradili smo brendiranje, dizajn, tisak, ilustracije, vizualne sadržaje za društvene mreže, dizajn biltena, prilagođene ikone, Power Point slajdove i ambalažu.